Política de privacitat

Distingit Client,

D’acord amb les disposicions de Llei Qualificada 15/2003 de 18 de desembre de Protecció de Dades Personals (LQPDP) i al Decret 9-6-2010, d’aprovació del Reglament de l’Agència andorrana de protecció de dades, PROFINCA SL amb NRT (Número de Registre Tributari) A-705321-C i amb domicili social a l’Av. Meritxell 78, Edifici la Rotonda, AD500 d’Andorra la Vella (Principat d’Andorra) us comunica que les dades personals que ens faciliteu mitjançant el present web a través del formulari de contacte, seran guardades al servidor de correu de PROFINCA SL, del que la societat n’és el titular.

PROFINCA SL utilitzarà les vostres dades (nom, telèfon i correu electrònic) amb la finalitat de respondre a la vostra sol·licitud d’informació. La comunicació d’aquestes dades suposa l’acceptació explícita de l’usuari a la seva incorporació al servidor de correu. Les dades seran utilitzades únicament i exclusiva per a respondre la vostra petició. No s’utilitzaran les dades per a qualsevol altra finalitat.

PROFINCA SL es compromet a complir la seva obligació de confidencialitat de les dades de caràcter personal, així com de la seva obligació de guardar-les i adoptarà les mesures necessaries a fi d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. A més a més, PROFINCA SL es compromet a tractar les seves dades de forma totalment confidencial i a complir fefaentment totes les obligacions establertes en la Llei, així com també a implementar els procediments adequats per limitar l’accés i el ús de les dades d’aquells empleats de la seva empresa, que a raó de les seves responsabilitats hagin de fer-ne ús per al desenvolupament de les seves funcions.

© PROFINCA SL, 2019. Tots els drets reservats.